Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Sundbyberg

Bröderna Palm HB
Org.nr: 969773-9275
Frilansuppdrag inom journalistik och textproduktion. Åt privatpersoner och företag. Även produktion av webbsidor och fotografering samt konsulttjänster och rådgivning inom ovan nämnda områden. Även övriga uppdrag inom s ...
Inger och Lennart Edqvist HB
Org.nr: 916629-0412
JOURNALISTIK
La belle Ordette AB
Org.nr: 556825-4139
Bolaget ska arbeta med journalistik och konsultverksamhet inom text och bild samt därmed förenlig verksamhet.
LOMA MEDIA HB
Org.nr: 916641-4764
JOURNALISTIK & INFORMATION.
Myra Kommunikation AB
Org.nr: 556588-3294
Bolaget skall tillhandhålla tjänster inom kommunikation, kommunikationsstrategi, utbildning och PR med inriktning på privat och offentlig tjänstesektor, företag, myndigheter, offentlig förvaltning och organisationer, des ...
Olle Qvarnström AB
Org.nr: 556969-2923
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning och konsultverksamhet rörande informationsteknologi, management, organisation, företagsledning, kapitalförvaltning och värdepappershandel. Utöver det ska bolaget också bedriva författa ...
Petmax AB
Org.nr: 556491-0197
Bolaget skall driva handel med värdepapper och fastigheter, bedriva import och handel med present- och varuartiklar i dagligvaruhandeln, bedriva journalistisk verksamhet, utge periodiska och icke periodiska tidskrifter, ...
Pontus Schultz Media AB
Org.nr: 556643-2828
Bolaget skall bedriva journalistik och konsultverksamhet inom media och telekommunikation inom digitala medier, artistisk verksamhet såsom musikframträdanden samt därmed förenlig verksamhet.
Stockel Consulting AB
Org.nr: 556673-0239
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom IT, kommunikation, medierådgivning, textbearbetning, journalistik, event och PR, äga och förvalta fastigheter, värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
WRITERS/room KB
Org.nr: 969767-9018
Skriva och'eller bearbeta manus för film, TV och scen. Skriva och bearbeta text för information, journalistik, bok- och web produktion.