Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Staffanstorp

Esping & Esping HB
Org.nr: 969739-5540
Bolaget bedriver journalistik och författarskap och därmed förenlig verksamhet.
Esping Media AB
Org.nr: 559011-8401
Aktiebolaget ska bedriva journalistik i mediebranschen inom press, webb, radio och TV, samt därmed förenlig verksamhet.
Ord och Bild i Skåne AB
Org.nr: 556481-0421
Bolaget ska bedriva TV- och filmproduktion, scenverksamhet, journalistik, författarverksamhet, fotografering, föredrags- och konsultverksamhet inom nämnda områden och idka därmed förenlig verksamhet.