Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Sollentuna

Carlsson Ord & Information AB
Org.nr: 556829-9050
Bolaget ska bedriva information och journalistik innefattande text, foto, layout, tv- och tidningsproduktion, utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
Eblana Communications AB
Org.nr: 556842-4450
Bolaget ska tillhanadahålla kommunikationstjänster som journalistik, fotograferting, grafisk design, filmproduktion och redigering samt event- och underhållningskompetens.
Fahlberg & Partner HB
Org.nr: 969634-9415
Konsulttjänster inom massmedieområdet och därmed förenlig verksamhet. Journalistik, författarskap och andra konsulttjänster inom massmedieområdet, juridisk rådgivning och biträde samt med dessa förenliga verksamheter.
Företagshem AB
Org.nr: 559000-0294
Fastighetsförmedling, journalistik, reklamproduktion. Författarskap, Föreläsningar, Webbportal, PR-arbete.
Hemulen media AB
Org.nr: 556629-2081
Aktiebolaget ska bedriva utbildningsverksamhet i journalistik och i därtill relaterade områden såsom intern'extern information. Bolaget skall även producera och sälja video-audio'film-upptagningar i samband därmed, äga o ...
Inwriting08 AB
Org.nr: 556954-7275
Bolaget ska bedriva copywriting, författarskap, journalistik, konsultationer inom nämnda områden, samt därmed förenlig verksamhet.
Libam AB
Org.nr: 556631-2194
Bolaget skall bedriva utbildning'kursverksamhet, management consulting, kommunikation'journalistik, översättning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Peroral AB
Org.nr: 556795-3491
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara TV-och radioproduktion. Journalistik och manusarbete. Konsert- och inspelningsverksamhet inom opera, sång, tal och instrumentalmusik. Undervisning och konsultverksamhet inom med ...
Pia Edvardsson AB
Org.nr: 556784-3692
Bolaget ska bedriva verksamhet med läkarpraktik forskning och utveckling av läkemedel och konsulterande verksamhet inom nämnda områden uthyrning av vårdpersonal, friskvård, djursjukvård, hunduppfödning, journalistik, byg ...
Sodergren Communication HB
Org.nr: 969728-3977
Journalistik: Skrivande, reportage, foto, redigering. Webbkommunikation: Utbildning, konsult och PR.
Söderord AB
Org.nr: 556884-1752
Aktiebolagets verksamhet ska vara journalistik och därmed förenlig verksamhet.
THE LAST WORD KB
Org.nr: 916639-2481
PUBLICISTISK OCH LITTERÄR VERKSAMHET, MARKNADSFÖRINGS-, DESIGN-, REKLAM- OCH ANNONSBYRÅVERKSAMHET, PRODUKTION AV FILM OCH VIDEO, JOURNALISTIK OCH ÖVERSÄTTNINGAR SAMT *FORTS*