Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Skara

Skoglund Skribent AB
Org.nr: 556519-8388
Bolaget skall bedriva författarskap, journalistik, översättning och undervisning företrädesvis inom ämnena svenska och datorkunskap ävensom idka därmed förenlig verksamhet.