Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Säve

Rox Reportage AB
Org.nr: 556798-9321
Bolaget ska bedriva journalistik, taltidningsproduktion, försäljning av kopieringsdokument och CD-skivor samt idka därmed förenlig verksamhet.