Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Östhammar

Achilleus Art o Media AB
Org.nr: 556216-7964
Bolaget skall bedriva teater-, film- och bokförlagsverksamhet, litterära produktioner och översättningar, journalistik samt äga och förvalta lös och fast egendom såsom konst och värdepappers- förvaltning och därmed fören ...
Klyvjan Consulting AB
Org.nr: 556236-1344
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, elektronikmontage i fordon, personaluthyrning inom detaljhandel , byggverksamhet, IT-tjänster, administrativa tjänster, friskvård, journalistik och grafiska tjänster, äga och fö ...