Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Östersund

DisNic AB
Org.nr: 556827-4814
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva föreläsningar, journalistik och författarverksamhet, förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Nisse Simonson AB
Org.nr: 556515-6824
Bolaget skall bedriva journalistik, författarskap, föreläsningsverksamhet, innehav och förvaltning av fastigheter, medicinsk verksamhet samt köp och försäljning av aktier och därmed förenlig verksamhet.