Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Örnsköldsvik

Intressera kommunikation AB
Org.nr: 556735-1399
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom information, journalistik och reklam. Bolaget skall även bedriva handel med och uthyrning av musikutrustning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Intressera kommunikation Holding AB
Org.nr: 556782-3652
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom information, journalistik och reklam. Bolaget ska även förvalta aktier och andra värdepapper.
TRE Sales & Marketing i Örnsköldsvik AB
Org.nr: 556916-2208
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom försäljning, marknadsföring, affärsutveckling, information, media och journalistik. Äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.