Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Örebro

EC Media AB
Org.nr: 556939-1039
Bolaget ska bedriva journalistik, tidningsformgivning, layout, redigering och därmed förenlig verksamhet.
Ekerljung Media AB
Org.nr: 556773-2499
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom IT, information, ekonomi, mediekunskap, underhållning, medieprduktion och journalistik, utveckling, tillhandahållande och försäljning av internetbaserade tjänster ...
Glaskuben och yxan HB
Org.nr: 969704-3496
Konsultverksamhet inom information, journalistik, medieproduktion samt data.
Kommunicera mera HB
Org.nr: 969694-3373
Samtal, handledning, utbildning, textproduktion, konferenser, PR, kommunikation, mediebevakning, journalistik, tidningsproduktion.
L.I.S Affärsutveckling AB
Org.nr: 556660-1356
Bolaget ska bedriva affärsutveckling, projektledning, logistik, information, journalistik, ledarskapsutveckling, företagsledning, marknadsföring, marknadsutveckling, inköp, avtal, förhandling, upphandling, handel med vär ...
Lexica Örebro Antikvariat AB
Org.nr: 556736-3014
Aktiebolaget ska bedriva bok- och pappershandel, antikvariat samt frilans inom journalistik och musik samt därmed förenlig verksamhet.
Manna Production HB
Org.nr: 969726-9604
Bolaget skall bedriva uppdragsverksamhet inom musik- och mediaproduktion såsom journalistik och därmed förenlig verksamhet som moderatoruppdrag, projektledning och under- visning.
ORDBRUKET Handelsbolag
Org.nr: 916459-5820
Fastighetsförvaltning, jord-, skogsförvaltning, konsultverksamhet inom information - journalistik m m.
WIROS Text & Manus AB
Org.nr: 556830-7648
Bolaget ska bedriva textproduktion, textkonsultation inom skön- litteratur och journalistik. Manus för tv, radio, film och teater. Skådespeleri och regi. Kursverksamhet och undervisning samt föreläsningar samt därmed för ...