Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Nyköping

Blondino Produktion AB
Org.nr: 556558-7994
Bolaget skall bedriva journalistik inom TV, radio och massmedia, författarskap, royalty, produktion av video- och TV-program inom nöje och sport samt konsumentupplysning om nya produkter och varor inom sport, TV-teknik o ...
Katarina Wennstam AB
Org.nr: 556741-3595
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva författarskap, journalistik, filmproduktion, föreläsningar och konsultuppdrag samt därmed förenlig verksamhet.
Linda Isaksson Media Entertainment AB
Org.nr: 556702-2495
Bolaget ska bedriva produktion, journalistik och konsultverksamhet inom mediabranschen, reklam- och reseuppdrag, inredningsdesign och produktion av inredningsartiklar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Svensk Ordreda HB
Org.nr: 916574-9533
Journalistik och pr-verksamhet