Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Norrköping

Redax Tidningsmakarna AB
Org.nr: 556404-3429
Bolaget skall bedriva journalistik, illustration, formgivning, förlagsverksamhet och utbildning i anslutning därtill. Bolaget skall även bedriva industri- och produktdesign, samt produktion, handel, import och export i a ...
Studenttidningen Ikon i Norrköping, EF
Org.nr: 769605-0371
Föreningens ändamål är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intresse genom att: Medlemmarna bedriver journalistik- och tidningsproduktionsyrkesverksamhet i eget oberoende forum. Tidningen finansieras genom annonsintäkt ...
Svenska Vinsällskapet AB
Org.nr: 556628-4039
Bolaget skall bedriva arrangemang av resor, utbildning, upplevelser och handelsverksamhet inom områdena kultur, mat, dryck, hälsa och sport samt därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget bedriva konsultverksamhe ...