Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Mölndal

Elverfors Medical AB
Org.nr: 556397-6751
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva medicinsk konsultverksamhet och journalistik, medicinsk marknadsföring, kläddesign och skrädderi samt handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
HBet BLÄCKOUT
Org.nr: 969629-6657
Journalistik, redaktörskap, marknadsföring och kommunikation.
mibi kommunikation AB
Org.nr: 556906-8355
Aktiebolaget ska bedriva kommunikationskonsultationer inom varumärke och marknadskommunikation jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva journalistik såsom tidnings- och tidskriftsrepotage jämte därmed f ...
Polding Informationskonsulter AB
Org.nr: 556524-3085
Bolaget skall bedriva byggnadsteknisk information och journalistik samt bedriva handel med värdepapper, idka fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Rosell + Co Förvaltnings AB
Org.nr: 556550-6283
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper samt idka marknadsföring ävensom journalistik och litterär verksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva medicinsk konsultverksamhet och utbildning samt ...
Turnpike Text AB
Org.nr: 556943-8400
Aktiebolaget ska bedriva PR, reklam, journalistik, manus.
Vinga Produktion AB
Org.nr: 556575-0485
Bolaget skall driva mediaproduktion inom TV och radio samt konsultation inom detta område, journalistik och därmed jämförbar verksamhet, handel med motorfordon, aktier och värdepapper samt förvalta, handla och uthyra fas ...