Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Mariefred

AB Hildebrandt Media
Org.nr: 556650-1440
Bolagets verksamhet skall vara författande, journalistik, pr, konsultationer, research, föredrag och annan förekommande verksamhet inom det talade och skrivna ordet. Bolaget kommer även att förvärva och förvalta fastighe ...
AB Skriftspraka
Org.nr: 556942-5761
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva litterär, konstnärlig och författarverksamhet, litterära produktioner, översättningar, produktion av manus, film och teve, föreläsningar, repotageverksamhet, journalistik ...
Artikelmakarna AB
Org.nr: 556764-2888
Bolaget skall bedriva verksamhet inom journalistik och kommunikation, förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare samt idka därmed förenlig verksamhet.
Krampan Ord och Bild HB
Org.nr: 916641-7270
Bolaget skall bedriva journalistisk och litterär verksamhet. Konstnärlig verksamhet samt caféverksamhet och uthyrning av rum. Litterärt och konstnärligt skapande. Journalistik och musik- produktion. Naturvårdsarbete.
Oppgården Konsult HB
Org.nr: 969709-5538
Datakonsult och affärsutveckling . Översättning, inläsning och journalistik.
viva text & pharma AB
Org.nr: 556829-9837
Bolaget bedriver konsultverksamhet inom journalistik, media och läkemedelsområdet.
Åsa Larsson AB
Org.nr: 556734-5086
Bolaget skall bedriva litterär, konstnärlig och författar- verksamhet, litterära produktioner, översättningar, produktion av manus, film och teve, föreläsningar, reportageverksamhet samt journalistik samt idka därmed för ...