Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Lund

"Ordförrådet" HB
Org.nr: 916754-3702
Översättning, tolkning och journalistik m m samt därmed förenlig verksamhet
Agris Media AB
Org.nr: 559002-4476
Bolaget ska bedriva journalistik och därmed förenlig verksamhet.
Bosson i Lund AB
Org.nr: 556624-4819
Bolaget skall bedriva sjukvård, företrädesvis inom psykiatri, utbildning och föredrag, vetenskapliga studier och läkemedelsprövningar, samt övrigt konsultarbete inom området Journalistik i form av text, bild och layout s ...
Grue Information AB
Org.nr: 556337-4189
Aktiebolaget ska bedriva konsult- och frilansverksamhet inom kommunikation och journalistik, samt litterärt och konstnärligt skapande.
HBET KASTALIA
Org.nr: 916763-2364
JOURNALISTIK, SKRIFTSTÄLLARSKAP, FÖRELÄSNINGS-, ÖVERSÄTTNINGS-, TOLK- SAMT KONSULTVERKSAMHET INOM NÄMNDA OMRÅDEN.
Kabalen AB
Org.nr: 556876-8492
Bolaget skall bedriva produktion, inspelning, efterbearbetning av film och video. Komposition, arrangering, inspelning och framförande av musik. Journalistik och därmed förenlig verksamhet.
Lars Lindoff AB
Org.nr: 556753-8235
Föremålet för bolagets verksmahet är att bedriva konsultation inom kommunikation inom reklam, information och journalistik samt därmed förenlig verksamhet.
Lindoff Communications HB
Org.nr: 916763-7256
KONSULTVERKSAMHET INOM REKLAM, INFORMATION OCH JOURNALISTIK. SKRIVARBETE, LAY-OUT, FORMGIVNING OCH FOTOGRAFERING M.M.
ManiMedia HB
Org.nr: 969684-5909
Journalistik, layout och information.
Med i Media Presstjänst i Lund HB
Org.nr: 969629-2474
Presstjänst, PR-verksamhet, information, journalistik.
Nebel Media AB
Org.nr: 556915-6507
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom kommunikation, journalistik och projektledning.
Punkt 34 AB
Org.nr: 556985-0083
Bolaget skall bedriva litterär och konstnärlig författarverksamhet och agera förläggare för litterära produktioner och översättningar samt arbeta med produktion av manus för film och TV, erbjuda föreläsningar, reportagev ...
Schatz Consulting AB
Org.nr: 556454-9870
Bolaget skall driva juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, export och import av rå- och raffinerad olja, petrokemisk utrustning, byggnadsmaterial, bilar, hushållsmaskiner, kontorsmaterial, tolkverksamhet, översättning ...
Skribenterna J&M HB
Org.nr: 969767-4803
Frilans- och kunsultverksamhet inom journalistik.