Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Luleå

AB FörAndra
Org.nr: 556711-6891
Bolaget skall bedriva konsultation, rådgivning, journalistik och förlagsverksamhet, forskning, utbildning, utredning, analys, undersökningar, revision, utvärderingar, kurs-, logi och konferensverksamhet, konstnärlig verk ...
Knowman Media AB
Org.nr: 556997-4933
Produktion av TV-program, samt andra journalistiska alster, föreläsningar, utbildning inom journalistik och konsult inom mediaproduktion.
Lennart Håkansson Reportage Handelsbolag
Org.nr: 916598-0518
Journalistik, information, redigering, research, forskning, föredrag och dyl.
Medianord Nyhetsbyrå AB
Org.nr: 556786-3054
Bolaget ska bedriva journalistisk verksamhet med nyhetsförmedling, och produktion av reportage och informationsmaterial, erbjuda konsulttjänster inom journalistik, PR, medieutveckling och medieorganisation, samt med rådg ...