Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Linköping

CuLink AB
Org.nr: 556986-6618
Föremålet för bolagets verksamhet är att skapa möten över kulturgränser. Vi erbjuder kompetensutveckling inom entreprenörskap, föreläsningsteknik, integration, IT, och sälj samt konsultverksamhet inom dessa områden. Vi b ...
FreeKick AB
Org.nr: 556627-3263
Bolaget skall bedriva verksamhet genom att erbjuda såväl tjänster som produkter inom IKT (Informations- och Kommunikationsteknologi). Tjänsterna består av projektledning, systemutveckling, programmering, design, journali ...
HBet ADELANTE
Org.nr: 916694-6146
Text, musik och mediaproduktion. Journalistik. Kursverksamhet.
Johannes Hägglund Media AB
Org.nr: 556975-3550
Aktiebolaget ska bedriva journalistik samt därmed förenlig verksamhet.
Marianne Helgesson AB
Org.nr: 556343-1641
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva psykologisk konsultation med handledning, utbildning och terapi, konsulta- tionsverksamhet inom databehandling och management ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bola ...
Melskog Lantbruk & Entreprenad AB
Org.nr: 556884-2677
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva lantbruk med nötdjursproduktion och entreprenadverksamhet inom lantbruk, park, skog och trädgård samt verksamhet inom journalistik- och reklambranschen såsom copywriter, f ...