Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Lidingö

Agent på Pränt AB
Org.nr: 556836-0894
Aktiebolaget ska bedriva redaktörskap, journalistik, fotografering, recensioner, redigering och liknande tjänster.
Aktiebolaget Mossberg & Mossberg
Org.nr: 556336-1798
Bolaget ska bedriva teater-, film- och bokförlagsverksamhet, litterära produktioner, översättningar, journalistik, föreläsningsuppdrag, förvaltning av upphovsrätten, värdepappersförvaltning, utbildningsverksamhet, konsul ...
Amandla Academic AB
Org.nr: 556989-9254
Bolaget skall som huvudsaklig verksamhet bedriva utveckling och eller leverans av utbildningsprogram, kurser och workshops till skolor, handelshögskolor, universitet, organisationer, media- företag, välgörenhetsstiftelse ...
ATHENAFILM HB
Org.nr: 916511-8176
Produktion av spelfilm, dokumentärfilm, journalistik, samt filmutbildning.
Baby Basics AB
Org.nr: 556587-3733
Bolagets verksamhet skall vara produktion av webbaserad journalistik och utgivning av tidningar, annonsförsäljning i anslutning därtill samt därmed förenlig verksamhet.
Björn Runefors AB
Org.nr: 556281-7485
Bolaget skall bedriva verksamhet inom områdena musik, instrumental och vokal konsertverksamhet, dirigering, arrangering och komposision, konsert-, turné- och festivalproduktioner, journalistik, skriftställning och fotore ...
Bornstein-Zimmerman AB
Org.nr: 556506-9092
Bolaget skall bedriva framtagning, marknadsföring och försäljning av medicinsk'odontologisk utrustning och vårdprogram, test av medicinska'odontologiska material, undervisning och kursgivning, bok- och videoproduktion, j ...
Christer Sturmark AB
Org.nr: 556514-9175
Bolaget skall bedriva strategisk konsultation genom föredrag, tidningsartiklar och TV-produktion med två skilda inriktningar, dels ur ett IT-perspektiv och dels ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vidare skall bolaget ...
Dag Boman Consulting AB
Org.nr: 556516-6872
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, såsom affärs-, verksamhets- och organisationsutveckling samt utbildning och ledarskapsutveckling inom industri och offentlig och privat tjänstesektor, journalistik, information oc ...
Food Design AB
Org.nr: 556313-0425
Bolaget skall bedriva konsultationer inom restaurang- och livs- medelsbransch, journalistik och information, export, import och egen tillverkning av livsmedel ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Handelsbolaget Hellström - Historia & Samtid
Org.nr: 969685-3945
Författarskap, forskning, journalistik och studieverksamhet.
HBET KILL YOUR DARLINGS REKLAMBYRÅ
Org.nr: 916609-6546
KONSULTATIV OCH KREATIV VERKSAMHET INOM REKLAM, COPYWRITING OCH JOURNALISTIK
Harwood Road AB
Org.nr: 556753-3723
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom konfektion journalistik och marknadsföring, ska köpa och försälja samt bedriva uthyrning av lös egendom företrädesvis datorutrustningar, transportmedel och utrustning för energi ...
JJ Laurent AB
Org.nr: 556679-3583
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom affärsrådgivning, affärsutveckling och affärsstrategi, föredrag och konsultverksamhet inom media, kommunikation, journalistik, författande, nyhetsbevakning, ...
Joachim Lundgren AB
Org.nr: 556714-7490
Bolaget skall vara verksamt inom fotografering, textframställning och layout samt konsultverksamhet inom varumärkesfrågor, reklam och journalistik. Därutöver skall bolaget särskilt verka inom media- och uthyrningsverksam ...
JOHAN ABRAHAMSSON HB
Org.nr: 916643-8003
JOURNALISTIK, ÖVERSÄTTNING, KONSULTUPPDRAG INOM IDROTT
Larssons Vin & Prat AB
Org.nr: 556717-9105
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva journalistik, utbilding, föredrag inom främst mat- och dryckområdet, samt konsultverksamhet inom journalistik och företagande, jämte därmed förenlig verksamhet.
Malmsten Media AB
Org.nr: 556629-9490
Bolaget skall bedriva medieverksamhet såsom journalistik, tidningsutgivning, webbpublicering, bedriva konsultverksamhet såsom affärsutveckling, ledarskapsutveckling, bedriva utbildningsverksamhet, idka värdepappershandel ...
Team Littorin AB
Org.nr: 556737-0852
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management, och kommunikation - journalistik, författarskap och utbildnings- verksamhet, äga och förvalta andelar i utvecklingsföretag samt därmed förenlig verksamhet.
Tickle Me Productions AB
Org.nr: 556879-0793
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tjänster inom journalistik och tv-produktion och annan därmed förenlig verksamhet.