Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Kungsbacka

BMH Konsult AB
Org.nr: 556543-7372
Bolaget skall bedriva konsultation inom redovisning, skatterådgivning, projektledning, journalistik och fotografering samt därmed förenlig verksamhet.
Consigliere AB
Org.nr: 556894-5058
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva journalistik, författande och fotografisk verksamhet. Bolaget bedriver dessutom förvaltning av värdepapper, mindre fastigheter, samt konsultverksamhet och rådgivning med i ...
Skonaren Förlags AB
Org.nr: 556082-9664
Bolaget skall köpa, sälja och förvalta fastigheter och värdehandlingar. Bedriva konsultverksamhet inom journalistik och författarskap idka därmed förenlig verksamhet.