Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Järfälla

Blira Konsult AB
Org.nr: 556507-5891
Bolaget skall bedriva journalistik, utbildning och konsulttjänster inom social, data, teleteknik och därmed förenlig verksamhet.
Eva Eternell Hagen, KB
Org.nr: 969631-3783
Journalistik, kurser, författarskap, fotografering samt därmed förenlig verksamhet.
Fourside AB
Org.nr: 556220-2217
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet gällande inredning, reklam och journalistik samt marknadsföring av exponeringssystem ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
HBET GS-PRESS & ART
Org.nr: 916608-6521
JOURNALISTIK OCH REKLAMVERKSAMHET
Happy Bagels AB
Org.nr: 556548-6817
Bolaget ska bedriva journalistik och redaktionell verksamhet. Grafisk produktion och marknadsföring i olika former och medier såsom trycksaker, websidor, video och events samt därmed förenliga verksamheter. Import av liv ...
Joakim Liljestrand Konsulting AB
Org.nr: 556643-3966
Bolaget verksamhet skall vara Datakonsulttjänster inom nät verk, teknik och operativsystem. Projektledning, utbildning och journalistik inom data-, kemi- och teknikbrancher. Massageterapeutisk verksamhet, försäljning av ...
Med Enkla Ord Karina Sannefjordh AB
Org.nr: 556553-0515
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom intern och extern informationsstrategi samt journalistik för såväl etermedia som tryckt media samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Skagerlind Kommunikation AB
Org.nr: 556862-3648
Företaget ska bedriva verksamhet inom kommunikationsområdet genom att hjälpa sina uppdragsgivare med att sprida sina budskap till rätt målgrupp. Detta sker främst genom tryckta tidningar och med redaktionellt material, m ...
Tidningen Bättre Produktivitet HB
Org.nr: 969683-5892
Tidningsutgivning, journalistik, trycksaksproduktion.
Ukrainsk & rysk kommunikation HB
Org.nr: 916632-5812
Översättning, tolkning, språk- och datautbildning, journalistik, dokumentation, förlags-, utställnings och reseledarverksamhet, reklam- och marknadskonsult, handel med böcker, pappers- och kontorsmaterial, framställning ...