Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Huddinge

Alterå Consulting AB
Org.nr: 559005-7864
Bolaget ska bedriva managementarbete, uthyrning som styrelse- och extern verkställande direktör, rådgivning inom organisation, strategi och hållbarhetsfrågor, föreläsningar, moderator, journalistik, fotografering och bil ...
HBet Henningsson & Gren Reportagebyrå
Org.nr: 969725-0539
Journalistik, fotografi.
Hjorth Infomedia AB
Org.nr: 556633-6854
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet bestående av systemering, programmering och analys av databaser samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva verksamhet inom journalistik och media samt förvalta fa ...
Oskar Ekman kommunikation AB
Org.nr: 556829-8839
Företaget ska bedriva mediaproduktion i form av journalistik för tidningar, radio, tv, internet och böcker. I praktiken kan det innebära framställning av såväl text som foto, ljud och rörlig bild. Företaget kommer även s ...
Powder Mountain Consulting AB
Org.nr: 556941-4641
Bolaget ska bedriva IT-konsultation, såsom webprogrammering samt datasystemutveckling, import och handel med elektroniska produkter såsom datorer, komponenter och tillbehör samt närliggande produkter, bedriva uthyrning a ...
Sjumilaskogen Media & Information AB
Org.nr: 556459-5071
Bolaget skall bedriva journalistik, utbildning och konsultverksamhet inom företrädesvis journalistik och marknadsföring, samt därmed förenlig verksamhet.
Thomas Tjerneng AB
Org.nr: 556286-6417
Bolaget skall bedriva konsultationer inom IT-utveckling, fastighetsrenovering samt journalistik, foto och reportage och därmed förenlig verksamhet.