Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Helsingborg

Citavie HB
Org.nr: 916477-1041
Journalistik, information, PR- verksamhet och produktion inom medier, underhållning och kulturbranscherna. Konsultverksamhet för företag och institutioner med inriktning på ledning, organisation, kommunikation och utveck ...
Dedicara AB
Org.nr: 556945-7822
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom varumärkesfrågor, PR & kommunikation, journalistik, fotografering, försäljning, coachning, inredning, mode, styling, rådgivning inkluderande styrelseuppdrag samt övrig rådgivn ...
Eskil Jönsson AB
Org.nr: 556977-0604
Bolaget ska bedriva verksamhet inom journalistik, media, event och HR samt därmed förenlig verksamhet.
Media Scandinavia Ylva Vestberg AB
Org.nr: 556464-2212
Bolaget skall bedriva verksamhet inom media, reklam och journalistik ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Printa Public Relations AB
Org.nr: 556764-3472
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende reklam, PR, information, journalistik och filmproduktion jämte därmed förenlig verksamhet.
Printnetwork Zymurgy AB
Org.nr: 556450-5518
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra journalistik, utbildnings- och konsultationsuppdrag inom området fotografering, prepress och tryck samt att på internet publicera dokument inom dessa områden. I verksamheten i ...
Swedish Diving and Travel Medicine AB
Org.nr: 556813-3069
Företaget erbjuder medicinska tjänster för direkt vård på konsultbasis inom både sluten och öppenvården. Det förmedlar även medicinsk utbildning och kurser. Förtaget utför också konsultuppdrag inom dykläkeri såväl för Fö ...