Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Hässelby

Dufva&Orrby HB
Org.nr: 969754-7215
Företaget ska utföra tjänster inom områdena ekonomisk redovisning samt inom information och journalistik.
Golf Media Europe AB
Org.nr: 556947-6251
Journalistik, fotografering och publicistisk verksamhet inom företrädesvis golfbranschen.
SDGI Consulting- Sweden KB
Org.nr: 969731-4863
Konsultverksamhet såsom projektledning, forskning, utbildning, journalistik och information inom internationella relationer, sjukvård och hållbar utveckling.
SMEL AB
Org.nr: 556924-1804
Strategiska och operativa konsulttjänster som: - projekt- och produktionsledning - marknadsföring och PR - kommunikation, information och journalistik - grafisk form och trycksaksproduktion - undersökningar, mätningar oc ...
TUNIFORM HB
Org.nr: 916625-2198
FÖRFATTARSKAP, JOURNALISTIK, FÖREDRAG, RESOR, LAYOUT OCH DESIGN.