Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Gävle

Abris AB
Org.nr: 556876-0895
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom journalistik och fotografering samt därmed förenlig verksamhet.
AMFLOW HB
Org.nr: 969691-9548
Arkitektverksamhet, läkararbete, innovation, forskning, utvecklingsarbete och handel inom arkitektur, bygg- och konstruktionsteknik, estetik, formgivning, (gestaltning av hantverkligt eller industriellt framställda produ ...
Arkitektbyrån i Gävle AB
Org.nr: 556241-4622
Bolaget skall bedriva arkitektrörelse, konsultverksamhet inom marknadsföring och samhällsplanering, journalistik, utbildning i personlig utveckling, organisations- och personalutveckling, terapiverksamhet samt handel med ...
Hellsten & Persson Consulting AB
Org.nr: 556403-2802
Bolaget skall bedriva utbildning och konsultation inom ekonomi och journalistik, data och administration, medicinsk forskning och utveckling, konsultverksamhet och utbildning inom ortopedi och kirurgi även äga och förval ...
Ordklotet HB
Org.nr: 969614-7249
Journalistik inom radio, TV och tidningar.
Pro Products i Sverige AB
Org.nr: 556451-7232
Bolaget skall bedriva utveckling, försäljning, service- och in- stallation av kommunikationsutrusning och annan teknisk utrustning inom området el- och telekommunikation, konsulterande verksamhet inom området kommunikati ...
Quasar Productions HB
Org.nr: 969741-5322
Kulturverksamhet, produktion av journalistik, film, dans, försäljning av tjänster och produkter inom kulturbranschen. Journalistik, produkter i form av nyhetsinslag, repotage och film, ex dokument ärfilm, estetisk kultur ...
Utvalnäs Media- och Kommunikation AB
Org.nr: 556611-6496
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom områdena, medier, organisationsutveckling, företagsledning, styrelsearbete, journalistik, vård och omsorg samt handel med värdepapper och därmed för ...
Wallin Medial AB
Org.nr: 556697-7715
Bolaget skall erbjuda tjänster inom journalistik, information och kommunikation, samt därmed förenlig verksamhet.