Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Gärsnäs

L&M Björkman Productions AB
Org.nr: 556644-6745
Bolaget skall bedriva filmverksamhet, TV, journalistik, mode och scenografi. Köp och försälning av fast egendom, värdepappershandel ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Media Resurs Öresund AB
Org.nr: 556777-8153
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av tjänster inom information och journalistik, sälja informationstjänster och journalistiska uppdrag i form av produktion av text, bild, layout till både print, webb och etermedia. Ha ...
Ont blod AB
Org.nr: 556969-2212
Författande inom dramatik, prosa, poesi och filmmanus. Dramaturgi. Föreläsningar. Journalistik. Bildkonst. Undervisning. Lektörsarbete.