Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Farsta

Frank Alba film och mediaproduktion AB
Org.nr: 556970-0312
Bolaget skall bedriva mediaprodukton, journalistik, kapitalförvaltning och fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Martin Schibbye AB
Org.nr: 556942-3709
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara utgivning av böcker, journalistisk och konstnärlig verksamhet, föreläsnings- och utbildningsverksamhet inom området journalistik även fotografisk verksamhet även konsultverksa ...
Nota Bene AB
Org.nr: 556253-9907
Bolaget skall bedriva nyhetsförmedling inom specialiserade fackområden, marknadsföring, reklamverksamhet, utbildning, journalistik, musikkomposition samt musik- och bokförlag och därmed förenlig verksamhet.