Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Falun

44 Produktion HB
Org.nr: 969635-3821
Textbearbetning, journalistik, bildarbete, musikkomposition, musikläggning.
A B Barle AB
Org.nr: 556831-0766
Bolaget skall bedriva verksamhet med inriktning på text- produktion, journalistik, redigering och reklam, rådgivning beträffande ekonomi, redovisning och organisation, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva d ...
Alm & Wennermark AB
Org.nr: 556382-3094
Bolaget skall bedriva verksamhet med journalistik, information och byggnadsarbeten samt idka därmed förenlig verksamhet.
Anders Ström Media AB
Org.nr: 556447-2909
Bolaget skall arbeta med journalistisk bearbetning, redigering och layout av trycksaker och webbsidor, konsultverksamhet inom områdena media, journalistik och musik samt därmed förenlig verksamhet.
Arne Håkan Rena Media AB
Org.nr: 556409-1527
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom journalistik och projektledning. Här ingår reportage, foto och övriga redaktionella upp- drag. Företaget utför också uppdrag inom personalutveckling.
Karl-Johan Eriksson Media AB
Org.nr: 556956-6101
Bolaget ska bedriva bok- och mediaproduktion, utbildnings- och konsultverksamhet inom journalistik- och kommunikationsområdet samt förvaltning och handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Kvarnström & Nordlander AB
Org.nr: 556563-9340
Bolaget skall bedriva verksamhet med redaktionellt arbete, journalistik, grafisk formgivning, layout, trycksaksproduktion samt ingenjörsarbete med inriktning mot kultursektorn ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
PeO Karlström Consulting AB
Org.nr: 556804-6030
Bolaget skall vara konsult inom journalistik och golf, bedriva utredningar inom näringsliv och fritidssektorn, arrangera evenemang såsom kongresser och nöjesgalor samt agera som moderator och speaker i anslutning till de ...
Reporter HUS Webbmedia i Falun AB
Org.nr: 556615-2418
Bolaget skall på konsultbasis utveckla nya och befintliga hem- sidor, bedriva utbildning inom webbutveckling och journalistik samt arbeta med frilansjournalistik och informatörstjänster, dessutom idka handel med värdepap ...
Tina Sjöström AB
Org.nr: 556953-1584
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva journalistik, affärsrådgivning, grafisk produktion samt därmed förenlig verksamhet.
Tälje Programbolag AB
Org.nr: 556303-1532
Bolaget skall bedriva produktions-, program- och konsultverk- samhet inom journalistik, text och ton samt idka därmed förenlig verksamhet.