Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Enskede gård

Fotograf Maria Söderberg AB
Org.nr: 556440-0827
Bolaget skall bedriva verksamhet med journalistik och fotografering.
Hello Honey AB
Org.nr: 556919-0878
Aktiebolaget ska bedriva customer publishing, journalistik och PR, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Lemur AB
Org.nr: 556681-7473
Bolaget ska bedriva artistisk verksamhet samt bedriva film-, tv- och radioproduktion, konsultverksamhet inom utbildning och reklam, musikproduktion samt journalistik- och författar- verksamhet jämte därmed förenlig verks ...
Light Blue productions AB
Org.nr: 556902-5694
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom journalistik, inredning och design riktat mot byggföretag eller privatpersoner vid uppförande av kommersiella eller privata fastigheter, journa- listik produktion för tv, radio ...