Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Enskede

Andi Loor Film & Postproduktion AB
Org.nr: 556427-9510
Föremålet för bolagets verksamhet är inspelning, redigering samt kopiering av film, TV, video och teater, konsultverksamhet inom journalistik och information, högupplösningsTV och övrig elektronisk redigering och därmed ...
Beck-Friis & Fichtelius AB
Org.nr: 556547-1215
Bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt bedriva journalistik verksamhet, radio och TV produktion, litterär verksamhet samt därtill hörande utbildnings- konsultverksamhet, äga och förvalta värdepapper samt ...
Cassel&Rauma AB
Org.nr: 556379-7595
Bolaget skall bedriva metodutveckling avseende kvalitetsstyrning och miljöledning, projektledning, arkitektverksamhet, äga och förvalta fastigheter samt även bedriva journalistik och text- produktion, översättningsarbete ...
En Av Oss Produktion AB
Org.nr: 556829-1255
Bolaget ska bedriva tv, film- och musikproduktion och journalistik.
Gussarsson & Co Media AB
Org.nr: 556498-6114
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva producerande verksamhet och konsultverksamhet inom journalistik och media (reportage inom exempelvis områdena mat, samlevnad, porträtt, teknik, nöjen, redaktör ...
HBet Rolfer Media & Kommunikation
Org.nr: 969623-3221
Journalistik och kommunikationsrådgivning.
Irene Beertema Kommunikation AB
Org.nr: 556985-4838
Bolaget ska bedriva verksamhet inom journalistik, innehållsproduktion och kommunikationsrådgivning, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Magasinet Paragraf AB
Org.nr: 559024-6285
Bolaget skall bedriva verksamhet inom journalistik, media, pod, webb-tv, journalistisk research samt därmed förenlig verksamhet.
SMAK PRODUKTION HB
Org.nr: 916640-5093
KONSULTVERKSAMHET INOM FILM, JOURNALISTIK, TRYCKSAKSPRODUKTION OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE VERKSAMHET SAMT STÄDNING
STEVAN PETROVIC AB
Org.nr: 556945-6675
Bolaget skall bedriva verksamhet inom foto, film, redigering, regi, journalistik, reportage, konsultation inom reklam, media, PR samt finansiella placeringar såsom fastigheter och värdepapper
Sympathy for the consultant AB
Org.nr: 556952-7095
Konsultation (musikbranschrelaterat), journalistik, dryckesjournalistik, musikproduktion.
W. Produktion AB
Org.nr: 556734-8270
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara redaktionell kommunikation, journalistik, korrekturläsning av text, projektledning av redaktionellverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva projekteri ...