Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Djursholm

Adderum AB
Org.nr: 556873-3207
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva produktion och försäljning av fastigheter, konsultverksamhet avseende affärsplanering och fiansering samt konsulttjänster avseende kommunikation, marknadsföring, journalistik ...
AB Kasper Produktion
Org.nr: 556247-1135
Bolaget skall bedriva text- och reklamproduktion, journalistik, underhållning samt handel med värdepapper.
CeSu Invest AB
Org.nr: 556625-5856
Bolaget skall driva verksamhet inom områdena ekonomisk-, organisatorisk- och ledarskapskonsultation, utbildning och föredragshållande, författande och journalistik samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bed ...
CSOM Kunskapskonkurrens Information & Kommunikation HB
Org.nr: 969646-0543
Konsultverksamhet inom marknadsföring och journalistik på Internet.
Göran Zachrisson Golf AB
Org.nr: 556464-9142
Bolaget skall bedriva film- o. TV-produktion, författarverksamhet och journalistik samt konsulterande verksamhet rörande sportarrangemang ävensom utöva därmed förenlig verksamhet.
Johan Lagerbielke AB
Org.nr: 556672-8142
Aktiebolaget ska bedriva tjänster inom personalområdet. Förhandlingsteknik. Ledarskap och förändringsprocessarbete. Journalistik. Jakt & fiskeförsäljning. Viltuppfödning. Viltvård. Jordbruk. Företagsevent. Framtagande av ...
Lagerbielke & Partners AB
Org.nr: 556476-3034
Bolaget skall bedriva tjänster inom personalområdet. Förhandlingsteknik. Ledarskap och förändringsprocessarbete. Journalistik. Jakt & fiskeförsäljning. Viltuppfödning. Viltvård. Jordbruk. Företagsevent. Framtagande av lo ...
Ruth & Joanna Design AB
Org.nr: 556908-3974
Företaget skall bedriva verksamhet inom tillverkning och sourcing av möbler och inredning, journalistik, fotografering, eventproduktion samt äga och förvalta värdepapper, fastigheter och därmed förenlig verksamhet.