Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Borås

Beload International AB
Org.nr: 556916-2018
Bolaget skall bedriva handel med industriprodukter företrädesvis inom lyft- och lasthantering samt bedriva journalistik och fotografering, förvalta värdepapper och härmed förenlig verksamhet.
G & G Antik AB
Org.nr: 556910-7336
Bolaget ska bedriva inköp och försäljning av antikviteter, konst, design, inredning samt konsultverksamhet inom journalistik och inredning samt därmed förenlig verksamhet.
INFOVOICE AB
Org.nr: 556438-1480
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, förlagsverksamhet, konsultverksamhet inom data, medicin, forskningsmetodik, utbildning och journalistik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Joryd Media AB
Org.nr: 559003-4798
Aktiebolaget ska sälja tjänster inom journalistik och media samt tjänster för bokförlag.
Lennart Odén i Borås AB
Org.nr: 556349-2957
Bolaget skall driva journalistik, fotografering och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
olika media i väst AB
Org.nr: 556795-0422
Journalistik och information. Produktion och granskning av text, foto, layout för tryck och web samt därmed förenlig verksamhet. Även utbildning inom området. Dessutom konsultverksamhet inom hälso- och sjukvård samt unde ...
Uppdragshuset i Väst, EF
Org.nr: 769606-9181
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att organisera och administrera uppdragsverksamhet. Föreningen bedriver uppdragsverksamhet inom följande områden: marknadsföring ...