Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Båstad

BG Graffa AB
Org.nr: 556926-8351
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva catering, restaurangverksamhet, konsult, undervisning och journalistik inom mat och livsmedel, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Hammarlin Bokförlag AB
Org.nr: 556831-0857
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bokutgivning, grafisk formgivning, föreläsning'utbildning, journalistik och därmed förenlig verksamhet.
Serafimerkliniken AB
Org.nr: 556272-7510
Bolaget skall bedriva medicinska konsultationer, undervisning, journalistik och marknadskommunikation samt äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Wigdul Media AB
Org.nr: 556984-2056
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva journalistik och mediaproduktion inom radio- och tv, konfrencier, moderator och föreläsare, projektledning inom media- och evenemang och därmed förenlig verksamhet.