Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Askim

Akiri AB
Org.nr: 556958-1183
Företaget skall bedriva journalistik samt författande av skönlitteratur och fackböcker. Företaget skall tillhandahålla vetenskapliga informationssökningar och analys av vetenskaplig information. Företaget skall bedriva ...
Företagsjournalisten D.W. AB
Org.nr: 556294-9163
Bolaget skall bedriva information'journalistik samt konsultverksamhet i byggfrågor och därmed förenlig verksamhet.
Mediakonsult i Göteborg AB
Org.nr: 556467-1310
Bolaget skall bedriva verksamhet inom journalistik samt utgivande av lokala tidsskrifter och annonsblad jämte därmed förenlig verksamhet. Samt bedriva kosulttjänster inom ekonomi.
Thörnqvist Ord & Konsult AB
Org.nr: 556910-8359
Bolaget skall bedriva journalistik, författarskap och förlags- rörelse samt konsultverksamhet inom ledarskap och IT med inriktning på strategi, organisationsutveckling och förändringsledning samt därmed förenlig verksamh ...