Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Älvsjö

Aktiebolaget Stratosfär
Org.nr: 556951-8334
Företaget ska bedriva utbildning, försäljning och konsultation inom miljö- och energifrämjande åtgärder. Det innefattar bland annat ett miljöledningssystem för juridiska personer. Företaget ska även arbeta med psykologis ...
Berry Produktion AB
Org.nr: 556586-0201
Bolaget skall bedriva försäljning, grafisk form, layout, webbdesign, tryckprodukter, reklam, annonser, film och ljudproduktion, översättning, journalistik, foto, illustration och därmed förenlig verksamhet.
Duality AB
Org.nr: 556357-8086
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom journalistik, ledarskapsutveckling och organisationsutveckling, samt vara projektledare och föredragshållare inom dessa områden. Bolaget skall även äga och förvalta värdepapper s ...
Eledar Medical AB
Org.nr: 556834-6380
Bolaget skall bedriva verksamhet med läkarpraktik, forskning och utveckling av läkemedel och konsulterande verksamhet inom nämnda områden, uthyrning av vårdpersonal, friskvård, journalistik, äga och förvalta fast och lös ...
Fotograf Anna Simonsson AB
Org.nr: 556880-2572
Aktiebolagets verksamhet skall vara fotografering, kurs- verksamhet, föredrag och journalistik samt handel med och förvaltning av värdepapper och fast egendom, och härmed förenlig verksamhet.
Fotograf Linus Meyer AB
Org.nr: 556880-2309
Aktiebolagets verksamhet skall vara fotografering, kursverksamhet, föredrag och journalistik samt handel med och förvaltning av värdepapper och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Landmark & Lindberg Tidningsproduktion HB
Org.nr: 969604-2531
Journalistik, formgivning, trycksaksproduktion.
Mats Taxén Media AB
Org.nr: 556751-2354
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva journalistisk verksamhet inom television, radio, press och internet samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva rådgivning och utbildning inom journalistik och ...
Sandén Publishing AB
Org.nr: 556491-1153
Bolaget skall bedriva förlags och grafisk verksamhet genom produktion och utgivande av tidningar och böcker samt uppdragsverksamhet inom journalistik och information och därmed förenlig verksamhet.
SANDSKRIFT HB
Org.nr: 916638-2862
KONSULTVERKSAMHET INOM JOURNALISTIK OCH INFORMATION SAMT JURIDISKA TJÄNSTER.
Westerberg Kommunikation AB
Org.nr: 556927-0985
Bolaget ska erbjuda konsulttjänster inom finansiell kommunikation, journalistik och analys.