Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Ystad

Aktiebolaget Marsvinsholms Gård
Org.nr: 556056-7769
Bolaget skall bedriva jordbruksrörelse, handel med jordbruksprodukter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Skärskau i Ystad
Org.nr: 556380-6768
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva jordbruk med maskinstation och landskapsvård samt därmed förenlig verksamhet.
CM Växt AB
Org.nr: 559018-9766
Bolaget skall bedriva jordbruk med växtodling, utföra maskin- tjänster inom lantbruk, uthyrning av bostäder samt annan därmed förenlig verksamhet.
Custom Bike Sweden AB
Org.nr: 556775-8817
Bolaget skall bedriva äga, renovera, bygga och sälja motor- cyklar, motorfordon, samt äga och förvalta aktier och andelar i aktiebolag, samt äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Folkestorps Gård AB
Org.nr: 556209-4648
Bolaget skall driva jordbruksrörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
HBET INGVAR OCH GUDRUN LARSSON
Org.nr: 916434-6265
HANDEL MED LANTBRUKSPRODUKTER I BOLAG.
HBet Sjöstedt-Olsson Lantbrukstjänst
Org.nr: 969634-5579
Bedriva lantbruk, tillhandahålla tjänster och bedriva handel med förnödenheter inom lantbrukssektorn och därmed förenlig verksamhet.
Jennyhill AB
Org.nr: 556311-7760
Bolaget skall idka lantbruk och därmed förenlig verksamhet.
Johansson i Gussnava AB
Org.nr: 556342-7151
Föremålet för bolagets verksamhet är lantbruk med inriktning på växtodling och därmed förenlig verksamhet.
Karlsborgen AB
Org.nr: 556996-4801
Aktiebolaget ska utföra jordbruksrelaterade tjänster samt tjänster inom transport och lager.
Karlsfälts Gård HB
Org.nr: 948000-1586
Lantbruksrörelse samt handel med avelssvin. Näringsverksamhet inom jordbruk i form av växtodling och grisproduktion.
Reunion Nordic AB
Org.nr: 556642-1961
Bolaget ska bedriva agentur inom VVS-import samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva jordbruk samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva uthyrning av lokaler, rum och bedriva konferensverksamhe ...
Ruuthsbo AB
Org.nr: 556080-6522
Bolaget skall driva jordbruk, skogsbruk, boskapsskötsel, grönsaksodling, finansieringsrörelse, dock ej sådan verksamhet som avses i banklagen resp lag om kreditaktiebolag, internationell trading inom ovanstående verksamh ...