Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Växjö

Bergqvara Gård AB
Org.nr: 556614-0694
Bolaget skall bedriva jordbruk och skogsbruk samt fastighetsförvaltning och handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
CELAB Computational Engineering i Lund AB
Org.nr: 556275-7889
Föremålet för bolagets verksamhet är datorbaserad konsultverksamhet avseende konstruktionsberäkningar, framtagning av programvaror samt jord- och skogsbruksservice och därmed förenlig verksamhet.
Gårdsby Partner AB
Org.nr: 559008-5857
Aktiebolaget ska bedriva försäljning och produktionsverksamhet inom livsmedelsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Gårdsby Säteri AB
Org.nr: 556402-1201
Bolaget skall driva, äga, utöva byggnadsverksamhet och förvalta jordbruksfastigheten Gårdsby 6:13 samt idka därmed förenlig verksamhet.