Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Vårgårda

HBet Saxtorp Lantbruk Sigge Larsson o Co
Org.nr: 916448-4900
Lantbruk.
Sölvatorp Lantbruk AB
Org.nr: 556639-8904
Bolaget ska bedriva lantbruk och därmed förenlig verksamhet.
Trollhassel AB
Org.nr: 556296-8452
Bolaget skall bedriva produktion och odling, uppdrivning och förädling av trädgårdsprodukter, köp och försäljning av värdepapper och skuldebrev, dock inte sådan finansieringsverksamhet som anges i lagen om bankaktiebolag ...