Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Varberg

Agadals Hönseri AB
Org.nr: 556292-3457
Bolaget skall idka hönsuppfödning och äggproduktion samt därmed förenlig verksamhet.
GJ Lantbruk HB
Org.nr: 969604-0949
Jordbruk.
Leif Johansson Lantbruks AB
Org.nr: 556391-4240
Bolagets verksamhet är att bedriva lantbruksrörelse och därmed förenlig verksamhet.
Lennart Johansson Maskinstation AB
Org.nr: 556187-1335
Bolaget skall bedriva maskinstation- och jordbruksrörelse och därmed förenlig verksamhet.
Lindhovs Gård HB
Org.nr: 969717-4200
Lantbruk med växtodling, husdjursskötsel, naturvård och därmed förenlig verksamhet
Modigas Lantbruk AB
Org.nr: 556408-8788
Bolaget skall bedriva husdjursskötsel samt därmed förenlig verksamhet.
Simmens Gård HB
Org.nr: 969681-4517
Lantbruk, växtodling och köttproduktion.
Stall Kristineberg AB
Org.nr: 556831-8025
Föremålet för bolagets verksamhet är lantbruk, hästuppfödning, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Träslöv Trädgård AB
Org.nr: 556465-5594
Bolaget skall bedriva handel med växter och trädgårdsprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.