Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Vara

AB Lidaborg Fågel
Org.nr: 556600-7166
Bolaget skall bedriva husdjursskötsel med företrädesvis slakt- fågelproduktion, åkerbruk, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Hellebergs Egendom
Org.nr: 556288-3438
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva växtodling och därmed förenlig verksamhet.
Ehnrum AB
Org.nr: 556867-9384
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt och indirekt bedriva ägande och förvaltning av fastigheter, tillhandahålla externa styrelseuppdrag, jordbruksverksamhet, kursverksamhet, och därmed förenlig verksamhet.
Ekaberg Lantbruk AB
Org.nr: 556423-9217
Bolaget skall driva jordbruk och djuruppfödning och därmed förenlig verksamhet.
Elof Dahlén i Vara AB
Org.nr: 556423-7955
Bolaget skall bedriva potatis- och bärproduktion samt försäljning av plantor och därmed förenlig verksamhet.
Hulegårdens Lantbruk AB
Org.nr: 556591-9296
Bolaget skall bedriva mjölkproduktion, lantbruk, ägande och förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Nillar AB
Org.nr: 556746-3632
Bolaget ska bedriva växtodling, sälja entreprenad och maskintjänster, handel och förädling av åkergrödor samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Varaslättens Lantbruk AB
Org.nr: 559018-2894
Föremålet för bolagets verksamhet är lantbruk med växtodling, djurproduktion och entreprenad och därmed förenlig verksamhet.
Östbäck Lantbruk i Vara AB
Org.nr: 556371-7080
Bolaget skall bedriva jordbruksrörelse med inriktning på mjölkproduktion och därmed förenlig verksamhet.