Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Vänersborg

AMQIC HB
Org.nr: 969725-2998
Konsulttjänster och utbildning inom kvalitets- och miljöledning samt övriga tjänster inom kvalitets- och miljöområdet. Konsulttjänster och utbildning inom Enterprise-telefoni, IT och IS-tjänster och affärssystem. Tjänste ...
Stora Almås Egendom AB
Org.nr: 556725-2241
Bolaget skall bedriva jordbruk, åkeri och bärodling samt annan därmed förenlig verksamhet.
Triplo AB
Org.nr: 556282-8920
Bolaget skall bedriva läkarpraktik, administration av läkarpraktik, uthyrning av medicinsk utrustning, bedriva skönhets- och plastikoperationer, äga och förvalta värdepapper och bedriva jordbruksrörelse samt därmed fören ...
Vassända Prästgård Lantbruk HB
Org.nr: 916895-2704
Jordbruk och boskapsskötsel med binäringar.