Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Vadstena

Allax Lantbruk AB
Org.nr: 556666-1962
Bolaget skall bedriva jord och skogsbruk, bedriva uthyrning av maskiner och personal inom jord och skogsbruksbranschen, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva kapitalförvaltning och handel med värdepap ...
Aska Maskinstation AB
Org.nr: 559008-7895
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva jordbruk, maskinentreprenadrörelse, jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även förvalta fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
Brotorps Gård AB
Org.nr: 556854-1121
Bolaget ska bedriva lantbuk i spannmåls- och potatisodling, uthyrning av lantbruksmaskiner och körskor till lantbruk. Förvalta fast och lös egendom.
Fylla Gård AB
Org.nr: 559009-0873
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva jordbruk, maskinentreprenadrörelse, jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även förvalta fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
Gård Gröda och Gastro AB
Org.nr: 556572-7459
Bolaget skalla bedriva lantbruk, bedriva restaurangverksamhet och delikatess- butik, förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Hofs Sandby Lantbruks AB
Org.nr: 556399-1388
Bolaget skall bedriva jordbruksdrift, konsultverksamhet inom jordbrukssektorn, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
JA Lantbruks AB
Org.nr: 556315-2320
Bolaget skall bedriva produktion och handel med jordbruksprodukter, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Larsson Engineering
Org.nr: 561228-XXXX
Konsultuppdrag inom konstruktion, beräkning och provning av mekaniska konstruktioner. Avancerade datorberäkningar av hållfasthets, termiska och strukturdynamiska problem.
Mikael Rickardsson Bygg och Lantbruk AB
Org.nr: 556411-5730
Aktiebolaget ska driva lantbruk och byggverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
Månsuddens Lantbruk AB
Org.nr: 556941-5762
Företaget ska bedriva lantbruksverksamhet med huvudinriktning mot växtodling samt därmed förenlig verksamhet.
Rocksvind AB
Org.nr: 556305-2819
Bolaget skall bedriva lantbruk, svinuppfödning, foderhandering och annan därmed förenlig verksamhet, samt försälja elström från vindkraftverk.