Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Umeå

Curomed Utbildning AB
Org.nr: 556306-2578
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva kursgivning, kongress- och konferensverksamhet, uthyrning av lokaler, hundpensionat, handel med värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Larssons i Flurkmark HB
Org.nr: 969759-5578
Jordbruksverksamhet, foderproduktion, djuruppfödning. Uthyrning av stallplats och tjänster, köttproduktion samt handel med värdepapper och fastigheter.
Nyhems handelsträdgård
Org.nr: 690606-XXXX
Lantbruk. Grönsaker, lamm produkter (kött, skinn och ull), örter och kryddor. Skog, förädlade träprodukter.
Pettersson & Karlsson Skog & Häst AB
Org.nr: 556889-4587
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, bedriva skogsbruk och stalluthyrning, verksamhet inom hästsport, verksamhet inom hästavel samt därmed förenlig verksamhet.
SÅ Johansson HB
Org.nr: 916595-4604
Uppfödning och försäljning av samt tävling med travhästar.