Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Uddevalla

Herrestads Entreprenad AB
Org.nr: 556380-0571
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom gräv, schakt och transport samt jordbruksverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Hästekasen Öst AB
Org.nr: 556843-6041
Lantbruk och kursgård.
Ingvars Lantbruk AB
Org.nr: 556648-6667
Bolaget ska bedriva lantbruk och uthyrning av entreprenad- maskiner och personal samt därmed förenlig verksamhet.
Jernklefve AB
Org.nr: 556968-6123
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsskötsel, drift av jordbruksfastighet, uthyrning av lokaler, uthyrning av entreprenad och jordbruksmaskiner samt konsultation inom fastighetsområdet och därmed fö ...
Listaskogens Stuteri AB
Org.nr: 556595-7551
Bolaget skall bedriva jordbruk, stuteri, åkeriverksamhet, äga och förvalta värdepapper, fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Magnussons Skogsbruk, Hogstorp HB
Org.nr: 916444-1652
Skogsbruk.
Svenslands Gård AB
Org.nr: 556649-2244
Aktiebolaget ska bedriva odling av lantbruksgrödor för avsalu, konsultation inom marknadsanalys och maskinanvändning för livsmedelsproducerade företag, förmedling och uthyrning av maskiner för livsmedelsproduktion, förme ...