Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Tvååker

Aktiebolaget Järten
Org.nr: 556359-2228
Bolaget skall bedriva uthyrning av jordbruksinventarier, värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.
B.E. GRUNDELLS STIFTELSE
Org.nr: 849600-7306
Björn Andersgård Lantbruks AB
Org.nr: 556429-7033
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk samt därmed förenlig verksamhet.
HBet Tormorup, Systrarna Broberg
Org.nr: 916553-7482
Lantbruk och därmed förenlig verksamhet.
Högryd Lantbruks AB
Org.nr: 556418-9438
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva lantbruk, entreprenadarbeten'markarbeten samt städservice och därmed förenlig verksamhet.
Suggringen på Nydal AB
Org.nr: 556603-6736
Bolaget skall bedriva suggring och lantbruk, samt annan därmed förenlig verksamhet.
Wobbes i Varberg AB
Org.nr: 556292-3796
Bolaget skall bedriva flisning, åkeri och lantbruk samt därmed förenlig verksamhet.