Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Trollhättan

ALE Active Learning Environment KB
Org.nr: 916573-6142
Jord- och skogsbruk Verksamhetsutveckling för integrering av IKT: informations- och kommunikationsteknologi. Användarutbildning för datoranvändare Utbildning för beställar- och kravställarkompetens.
Bröderna Erikssons Hönseri AB
Org.nr: 556157-8484
Bolaget skall driva jordbruksdrift, hönseri och därmed förenlig verksamhet.
Gårdskatten AB
Org.nr: 556683-3900
Aktiebolaget ska bedriva jord- och skogsbruk och annan därmed förenlig verksamhet.
Lerum Lantbruk AB
Org.nr: 556418-9842
Bolaget skall bedriva jordbruksrörelse, gräv- och schaktverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Skogs & Bemanningsservice Väst AB
Org.nr: 556786-4979
Föremålet för bolagets verksamhet är bemanning inom skog, bygg, anläggning och industri. Skogsentreprenad, försäljning av skogsprodukter. Jord- och skogsbruk. Förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenli ...
Team Kallin AB
Org.nr: 556776-4328
Konsultverksamhet inom redovisningsbranschen samt ekonomisk rådgivning. Jord- och skogsbruk med entreprenadverksamhet, hästavel och hästsport. Handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper.