Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Trelleborg

Betvet AB
Org.nr: 556405-8872
Bolaget skall bedriva jordbruk och maskinstationsverksamhet, veterinärverksamhet, försäljning av djurfoder, äga och förvalta fastigheter och bedriva kapitalförvaltning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bååthsgården AB
Org.nr: 556695-0662
Bolaget ska bedriva jordbruk samt äga och förvalta fastigheter och bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Drift Syd AB
Org.nr: 556724-0873
Bolaget skall bedriva jordbruksdrift, åkeriverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
Haglösa Kungsgård AB
Org.nr: 556978-8770
Bolaget ska bedriva jordbruksverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
LJD Konsult HB
Org.nr: 969757-8319
Bolaget ska syssla med konsultationer inom grafisk kommunikation samt handel, uthyrning av maskiner, tillhörande utrustning, material inom trädgård och jordbruk.
Mariero Gård AB
Org.nr: 556950-5885
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva jordbruk, äggproduktion och därmed förenlig verksamhet.
SE Jönssons Maskinstation AB
Org.nr: 556620-6396
Bolaget skall bedriva maskinstationsverksamhet inom jordbrukssektorn och till kommuner samt jordbruk med inriktning på växtodling.
Stall Eden HB
Org.nr: 969654-8248
Hästhållning och därmed förenlig verksamhet.
Sångletorp & Ekesvång Jordbruks AB
Org.nr: 556947-3928
Aktiebolaget ska bedriva inkomst av jordbruksfastighet, samt maskinstationsrörelse inom jordbruk och därmed förenlig verksamhet.
Verntofta AB
Org.nr: 556263-5168
Bolaget skall bedriva jordbruk och uppfödning av fjäderfä samt försäljning av jordbruksprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.