Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Tranås

Göberga Lantbruk AB
Org.nr: 556842-8378
Bolaget ska bedriva lantbruk, idka handel med barnkläder, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Jacobssons Skog o Lantbruk Tranås AB
Org.nr: 556591-3810
Bolaget skall bedriva växtodling, mjölk- och köttdjursproduktion, skogsproduktion, uthyrning av tjänster och maskiner inom jord- och skogsbruk och därmed förenlig verksamhet.
St Kungshult Häst HB
Org.nr: 916702-7243
Träning av travhästar.
Säterviks Entreprenad AB
Org.nr: 556846-1221
Aktiebolaget ska bedriva körslorsverksamhet till lantbruksföretag inom växtodling och skogsskötsel, uthyrning av arbetskraft samt därmed förenlig verksamhet.
Äpplaryds Lantbruk AB
Org.nr: 556767-0004
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva växtodling och mjölkproduktion och därmed förenlig verksamhet.