Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Tidaholm

Aggbro Lantbruk AB
Org.nr: 556539-6172
Bolaget ska bedriva jordbruksrörelse innefattande uppfödning av slaktsvin, försäljning av odlade grödor och därmed förenlig verksamhet. Bolaget bedriver även värdepappershandel, investering i vindkraftverk och därmed för ...
Betebrons Gård HB
Org.nr: 916570-3548
Jordbruk, skogsbruk och veterinärpraktik
Bröderna Rudmarkers HB
Org.nr: 969632-6090
Lantbruksentreprenad.
Ramstorps Egendom AB
Org.nr: 556038-5030
Bolaget skall bedriva jordbruksrörelse, entreprenadverksamhet företrädesvis inom jordbruket samt gällande snöröjning, försäljning av huvudsakligen egenproducerade livsmedel i egen gårdsbutik samt därmed förenlig verksamh ...
SOLINGE SÄTERI AB
Org.nr: 556394-0476
Bolaget skall idka lantbruk och skogsbruk samt yrkesmässig handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.