Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Sunne

ARAMUS HB
Org.nr: 916574-5796
Hingsthållning, uppfödning, tävling, uthyrning och försäljning av travhästar, konsultverksamhet inom arkitektur, design, formgivning , samhällsplanering samt byggnads- och fastighetsadministration och -förvaltning, köp, ...
BJ Lant- & Maskinservice AB
Org.nr: 556848-8943
Bolagets verksamhet är jordbruk och maskinservice.
Björsbyholm AB
Org.nr: 556132-0135
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Frykberger Lantbruk AB
Org.nr: 556423-6270
Bolaget skall bedriva lantbruk på arrenderade fastigheter, fastighetsförvaltning, värdepappersförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Gylleby Fastighets AB
Org.nr: 556259-3615
Bolaget skall bedriva konsultations- och leasingverksamhet inom vårdsektorn samt förvaltning av fast egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
Perssons Jordbruksprodukter AB
Org.nr: 556772-5857
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva jordbruk med försäljning av jordbruksprodukter och tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Åke Wester AB
Org.nr: 556271-9780
Bolaget skall driva konsultverksamhet avseende företagsledning och företagsutveckling, äga och förvalta värdepapper, bedriva uppfödning och handel med ridhästar, bedriva uthyrning av lös egendom såsom maskiner och invent ...