Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Sundsvall

Ackumulatorsystem i Sundsvall AB
Org.nr: 556424-2955
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva uppfödning, handel och tävling med travhästar, tekniska konsultationer och produktutveckling inom energi-, värme- och inudstriprodukter, reklam och marknadsföringsverksamhet, ...
Adnulke AB
Org.nr: 556362-7917
Bolagets verksamhet skall vara konsulttjänster inom affärsutveckling och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Attigården HB
Org.nr: 916589-9460
Hunduppfödning, konsultverksamhet inom information och utbildning samt äga och förvalta fast och lös egendom.
JOHMAN HB
Org.nr: 916961-1663
Uppfödning av och tävling med travhästar samt konsultverksamhet inom ekonomi, kvalitet och miljö.
Thomas Lindgren I Sundsvall AB
Org.nr: 556409-3119
Bolaget skall i sin verksamhet bedriva häströrelse, innefattande uppfödnings- och tävlingsverksamhet såväl inom ridsport och travsport, samt i övrigt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall därutöver om utrymme ges, ku ...
Töva Häst HB
Org.nr: 916961-1309
Handel, träning, tävling och avel med travhästar.
Töva Maskinservice AB
Org.nr: 556568-1086
Bolaget skall utföra entreprenadarbeten med traktorer och lantbruksmaskiner. Utföra reparationer av maskiner och traktorer samt bedriva övrig härmed förenlig verksamhet.