Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Strömsund

Franssons på Gisselås AB
Org.nr: 556798-2342
Bolaget ska bedriva jord-, skogsbruk och växtförädling samt försäljning av gårdsprodukter, köp och försäljning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.